ענאל

גיל:3

גובה:

גוון עור: בהיר

מידת חולצה:6-8

מידת מכנסיים: 6-8

מידת נעליים: