דיד שמואלי - משרד התיירות

דידי שמואלי וניסים לוי מתוך פרסומת למשרד התיירות - שואוביזזז